Nhập thông tin

Chọn đơn vị
Chọn hóa chất chống cáu cặn
Thể tích bồn chứa
gal
Nồng độ hóa chất pha trong bồn (%)
%
Lưu lượng của hệ thống
gpm
Liều lượng hóa chất chống cáu cặn
ppm

Lỗi xác thực: Đảm bảo tất cả các trường đều được điền bằng giá trị số

Lưu ý: Nếu hút hóa chất nguyên chất trực tiếp từ thùng hóa chất của PWT thì "Nồng độ hóa chất pha trong bồn" là 100% và "Thể tích bồn chứa" bằng thể tích thùng hóa chất của PWT

  • Khuyến cáo: Nồng độ chất chống cáu cặn trong bồn pha loãng phải trên 10%
  • Sử dụng nguồn nước thành phẩm RO để pha loãng hóa chất chống cáu cặn
  • Bồn pha loãng nên được xả, làm sạch và súc rửa 30-60 ngày một lần

Kết quả

Bồn pha loãng

Khối lượng hóa chất chống cáu cặn sử dụng

Thể tích hóa chất chống cáu cặn sử dụng

Liều lượng

Lưu lượng hóa chất chống cáu cặn